GödningssortimentN-Produkter säck kg N, Kväve P, Fosfor K, Kalium S Mg Övrigt
Kalksalpeter (YaraLiva) 750 SS 15.5         Ca 18,8
Axan (YaraBela) 750 SS 27.0     3.7 0.6  
Sulfan (YaraBela) 750 SS 24.0     6.0 0.5  
NS 27-4 750 SS 27.0     4.0    

NPK-Produkter

YaraMila Raps 17-5-10 750 SS 17,0 4.6 10,0 4.0 1.2 Bor 0,15
YaraMila          21-3-10  750 SS 20.6 2.6 9.6 3.6 1.0 Bor 0,2
YaraMila          20-5-10 750 SS 19.6 4.6 9.6 3.0    
YaraMila          22-6-6 750 SS 21.6 5.9 5.8 3.0 0.6 Bor 0,2
YaraMila          24-4-5 750 SS 23.6 3.6 4.6 3.0 0.5  
YaraMila          26-3-5 750 SS 25.6  2.6 4.6 2.0 0.5  
YaraMila          22-0-12 750 SS 22.0   11.6 3.0 0.7 Bor 0,05
YaraMila Höst 8-10,5-20 Mn 750 SS 8,0 10,5 19,9 2,0   Mn 0,5
YaraMila ProMagna 8-5-19 750 SS 8.0 5.0 19.0 11.7 2.5 Bor 0,05
YaraMila ProMagna 11-5-18 750 SS 11.0 4.6 17.6 10.0 1.6 Bor 0,05

Övriga produkter

Yara PK         11-21 750 SS   11.0 21.0 1.5    
Map, NP        12-23 750 SS 11,6 23.0        
P 20 750 SS   20.0   1.2    
Kalisalt           K50 750 SS     50.0      
Polysulphate  750 SS    11.6  19.2 6.0 Ca 12,2 KRAV-godkänd
Patentkali       K25 750 SS     24.9 18.0 6.0   KRAV-godkänd
Kiserit 600 SS       20.0 15.0   KRAV-godkänd
        
Småsäck
Kalksalpeter 25 kg 15.5          
Kopparsulfat 25 kg       12.0   Cu 25,0
Urea 15 kg 46.4          
ProMagna       11-5-18 25 kg 11.0 4.6 17.6 10.0 1.6  
YaraMila         21-4-7 25 kg 20.6 3.6 6.6 3.0 0.9  

Kravgödsel

Ekoväx 9-4-0 spannmål 1000 SS 9.3 4.1 0.4 0.6 0.2   KRAV-godkänd
Ekoväx 8-3-5-3, spannmål + raps 1000 SS 7.8 3.2 4.9 3.1 0.2   KRAV-godkänd
Ekoväx 6-3-8-5S, Potatis 1000 SS 5,9 2,9 7,6 5,5 0,2   KRAV-godkändVaraslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>