Gödningssortiment


N-Produkter N P K S  Mg B
YaraLiva Kalksalpeter 750 SS 15.5          
YaraBela Axan 750 SS, Löst
27.0     3.7 0.6  
YaraBela Sulfan 750 SS
24.0
    6.0 0.5
 
NS 27-4 750 SS 27.0     4.0    
               
NPK & NK-Produkter          
YaraMila Raps 17-5-10 750 SS 17 4.6 10 4.0 1.2 0.15
YaraMila 21-3-10  750 SS 20.6 2.6 9.6 3.6 1.0 0.02
YaraMila 20-5-10 750 SS 19.6 4.6 9.6 3.0    
YaraMila 22-6-6 750 SS 21.6 5.9 5.8 3.0 0.6 0.02
YaraMila 24-4-5 750 SS, Löst 23.6 3.6 4.6 3.0 0.5  
YaraMila 26-3-5 750 SS 25.6  2.6 4.6 2.0 0.5  
YaraMila 22-12 750 SS 22.0   11.6 3.0 0.7 0.05
               
PK-Produkter              
Yara PK 11-21 750 SS   11.0 21.0 1.5    
               
Potatis-Produkter              
YaraMila ProMagna 8-5-19 750 SS 8.0 5.0 19.0 11.7 2.5  0.05
YaraMila ProMagna 11-5-18 750 SS 11.0 4.6 17.6 10.0 1.6  0.05
               
Övriga Produkter              
Map 750 SS 12.0 23.0        
P 20 750 SS   20.0   1.2    
Kalisalt 750 SS     50.0      
Polysulphate  750 SS  Ca 12,2 % 11.6   19.2  6.0
Patentkali 750 SS     24.9 18.0 6.0  
Kiserit 600 SS       20.0 15.0  
              
Småsäck              
YaraLiva Kalksalpeter 25 kg 15.5          
Kopparsulfat 25 kg Cu 25%     12.0    
Urea 15 kg 46.4          
YaraMila ProMagna 11-5-18 25 kg 11.0 4.6 17.6 10.0 1.6  
YaraMila 21-4-7 25 kg 20.6 3.6 6.6 3.0 0.9  
NK Gräskalk 20 kg Kornad1-5 mm
               
Kravgödsel              
9-4-0 1000 SS 9.3 4.1
0.4
0.6
0.2
 
8-3-5-3
1000 SS 7.9 3.2 4.9 3.1 0.2  
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>