Markkartering

En aktuell markkartering är en förutsättning för en balanserad gödsling och därmed för en uthållig och lönsam växtodling. Genom markkartering får man bra koll på jordens kalktillstånd. Vid normal växtodling sker en försurning av åkerjorden som motsvarar ca 300 kg kalk per hektar och år. Därför är det viktigt att inte glömma bort kalkningen. Rätt kalktillstånd bidrar till maximal tillgänglighet för växtnäringen. Ett gott kalktillstånd är också viktigt för strukturen på lerjordar. En markkartering avslöjar även eventuella brister på exempelvis magnesium och koppar, något som är mycket vanligt och kraftigt skördesänkande.

 

Det är klokt att uppdatera sin markkartering vart tionde år. Vi säljer kompletta markkarteringar i samarbete med Eurofins. Om du själv tar dina jordprover kan du lämna in dem till oss så ordnar vi analyserna. Kontakta någon av våra säljare för mer information och beställning.


 
Nedan presenteras de vanligaste markkarteringspaketen


Precision Bas
: ger rätt underlag för att beräkna gödslings- och kalkningsbehovet
  • pH, lättlösligt fosfor, kalium, magnesium och kalcium på varje prov
  • Förråd (HCl) fosfor, kalium och koppar samt mullhalt på vartannat prov
Jordart Grund: uppfyller kraven för miljöskyddsåtgärder
  • pH, lättlösligt fosfor, kalium, magnesium och kalcium på varje prov
  • Förråd (HCl) fosfor, kalium och koppar på vart femte prov
  • Jordart och mullhalt på vart tredje prov
Jordart Bas Precision: uppfyller kraven för miljöskyddsåtgärder samt precisionsodling
  • pH, lättlösligt fosfor, kalium, magnesium och kalcium på varje prov
  • Förråd (HCl) fosfor, kalium och koppar på vart annat prov
  • Jordart och mullhalt på vart annat prov
 
Försäljningsansvar Markkartering
Mikael Eklöf


Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>