Kalk

Vi saluför kvalitetskalk från Nordkalk. Huvuddelen av sortimentet har sitt ursprung i Uddagården Falköping. Dolomitkalk hämtas i Sala och Glanshammar. I Köping tillverkas Aktiv-produkterna som innehåller släckt kalk. Kalk säljs normalt inklusive transport och spridning. Det gör kalkningen mycket enkel för dig. Du behöver bara beställa så ombesörjer vi resten.

 
Kalkvärde
Kalkvärde är den svenska normen för att beskriva hur effektiv en kalkprodukt är. I kalkvärdet
vägs produktens geologiska ursprung, finmaldhet och innehåll av syraneutraliserande verkan mängden (CaO) in och ger ett betyg på produkten. Kalkvärdet speglar hur stor del av kalkeffekten du har nytta av 1 respektive 5 år efter tillförseln.
 
Produkter
I Nordkalks sortiment benämns krossade produkter Nordkalk Bas och malda produkter Nordkalk Plus. Krossade produkter levereras med flakbil och sprids med centrifugalspridare. Mjölprodukter levereras med bulkbil och sprids med rampspridare. Nordkalk Direkt är en blandning av kross och mjöl som fuktats och sprides med centrifugalspridare. Siffran 4 eller 12 efter namnet anger innehållet av magnesium i procent. Ren dolomit innehåller 120 kg Mg/ton och kalkstensdolomitblandningen innehåller 40 kg Mg/ton.
PRODUKTER:
Kalkvärde 1år/5år
Nordkalk Bas
26/36
Nordkalk Bas 4
31/39
4 % Magnesium
Nordkalk Direkt
Nordkalk Plus
34/44
48/48
Nordkalk Direkt 4
38/46
4 % Magnesium
 
Nordkalk Aktiv, fuktig
46/46
har struktureffekt
Nordkalk Aktiv, struktur
51/51
har struktureffekt
Godkänd LOVA-stöd
 
Nordkalk Bas 12
34/44
12 % Magnesium
Nordkalk Plus 12
54/54
12 % Magnesium
Försäljningsansvarig Kalk
Elin Nilsson

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>