Gödning

 

Vi har centrifugalspridare för uthyrning i Tråvad. Ring växel och boka!Nedan presenteras de gödningsartiklar som vi säljer.

Gödningen kommer normalt in via gödningsterminalen i Lidköping och levereras ut till kund med lastbil.

Vi håller även lager av de flesta gödningsartiklarna i Tråvad och ett smalare säsongslager i Vara så du enkelt kan komplettera ditt gödningsbehov.

 
KALKSALPETER (YARALIVA):
Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel.
AXAN (YARABELA):
Axan är ett kvävegödselmedel med måttligt svavelhalt. Svavelinnehållet är anpassat för
behovet i stråsäd och vall.
SULFAN (YARABELA):
Sulfan är en kväveproduktmed högt svavelinnehåll anpassat till oljeväxter. I vall passar
Sulfan då P och K tillförs med annan gödning eller stallgödsel.
NS 27-4:
Import NS från Achema eller Anwill med måttlig svavelhalt anpassad för spannmåls- och vallodling
 
YARAMILA RAPS 17-5-10:
Ett P- och K-starkt gödselmedel speciellt anpassat för oljeväxter och kål.
Innehåller extra mycket svavel och bor samt en mindre mängd magnesium.
YARAMILA 21-3-10:
Passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll.
YARAMILA 20-5-10:
Passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.
YARAMILA 22-6-6:
Bra som startgiva på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.
YARAMILA 24-4-5:
Ett gödselmedel för jordar i fosfor- och kaliumklass III. Tillför lika mycket kalium och fosfor som förs bort med spannmålsskörden.
YARAMILA 26-3-5:
En kvävestark produkt för jordar med relativt högt kalium- och fosforinnehåll.
YARAMILA 22-0-12:
Ett NK-gödselmedel med balanserad svavelhalt. Används till återväxtgödsling i vall samt till spannmål och förstaskörd i vall då fosfor inte behövs.
YARAMILA HÖST NPK 8-10.5-20 Mn:
Avsedd för gödsling i samband med etablering av höstsäd.
 
YARAMILA PROMAGNA 8-5-19:
Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri.
YARAMILA PROMAGNA 11-5-18:
Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med större kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri.
 
PK 11-21:
PK-gödselmedel för höstgödsling av höstsäd på jordar med kaliumbehov samt för gödsling av baljväxter.
MAP NP 12-23:
Fosforgödselmedel för höstgödsling vid sådd av stråsäd på jordar med relativt högt kaliuminnehåll.
P20:
Fosforgödselmedel för jordar med lågt fosforinnehåll och relativt högt kaliuminnehåll.
KALISALT K50:
Kaliumklorid med 50% kaliuminnehåll för kaliumgödsling främst till vall.
POLYSULPHATE:
Är klorfattig och anpassad för potatis och grönsaker. Innehåller kalium, svavel, magnesium och även kalcium. KRAV-godkänt gödselmedel.
PATENTKALI K25:
Ett kaliumgödselmedel innehållande 25% kalium, 6% magnesium och 18% svavel. Patentkali är ett specialgödselmedel för klorkänsliga grödor som potatis, frukt, grönsaker. Kallas också kalimagnesia. KRAV-godkänt gödselmedel.
KIESERIT:
Magnesium- och svavelhaltigt gödselmedel för jordar med lågt magnesiumtal. Ger en snabb effekt och kan användas till alla grödor. KRAV-godkänt gödselmedel.
 
EKOVÄX 9-4-0:
KRAV-godkänt gödselmedel för ekologisk produktion av spannmål
EKOVÄX 8-3-5-3:
KRAV-godkänt gödselmedel för ekologisk produktion av spannmål och oljeväxter.
EKOVÄX 6-3-8-5S:
KRAV-godkänt gödselmedel för ekologisk produktion av potatis
(mer exakt innehåll se under fliken sortiment)

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>