Olja och Pellets

Vi säljer diesel, eldningsolja, smörjmedel samt bränslepellets.  

Beställning sker via våra säljare och leveransen sker direkt till dig som kund.
Smörjoljor och bränslepellets kan även avhämtas på lagret i Vara eller Tråvad 

 

Snabba leveranser! Bra priser! 

 
 
 
 
 
 

 

 

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>