Hållbar spannmål till biodrivmedel

För att biodrivmedel som etanol och RME ska räknas som hållbara så måste råvaran uppfylla vissa krav.
 
Regelverket brukar kallas RED (Reneweble Energy Directive) och är EUs direktiv nr 2009/28/EG.
 
I korthet innebär det att:
  • Du ska ha odlat grödan på mark som var registrerad som åkermark 1 januari 2008, grödor från nyodlad mark kan inte räknas som hållbara.
  • Marken ska ingå i din stödansökan för EU-stöd och dess tvärvillkor.
  • I de fall marken finns inom naturskyddsområde, såsom naturvårdsavtal, nationalpark, naturreservat, kulturreservat, naturminne, biotopskyddsområde, djur och växtskyddsområde, vattenskyddsområde samt Natura 2000-område, ska myndigheternas krav för området följas.
 
De av våra spannmålsleverantörer som omfattas av detta har tidigare fyllt i en självdeklaration och ingår därefter i vår certifiering.
Leverantören ansvarar för att till Köparen anmäla eventuella framtida förändringar som berör kriterierna enligt ovan.

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450
Kontaktsidan >>