Markkartering

Syftet med markkartering är att ge lantbrukaren ett verktyg för att behovsanpassad gödsling och kalkning. En aktuell markkartering är en förutsättning för en balanserad gödsling och därmed för en uthållig och lönsam växtodling.
Tips att tänka på
• Standard är att ta 1 prov per hektar
• Provtagning utförs i första hand på hösten
• Provtagning bör göras tidigast 1 månad efter tillförsel av mineralgödsel, och tidigast 1 år efter kalkning. Detta för att säkerställa att gödselkorn och kalk har hunnit lösas upp
• Höga givor av framförallt organiska gödselmedel påverkar markkarteringsanalyserna
• Normalt provtagningsintervall är 10 år
 
Nedan presenteras de vanligaste markkarteringspaketen


Precision Bas:
                     pH, lättlösligt fosfor, kalium, magnesium och kalcium på varje prov
                     förråd (HCl) fosfor, kalium och koppar + mullhalt på vartannat prov
Precicision Plus:
                      pH, lättlösligt fosfor, kalium, magnesium och kalcium,
                      samt förråd (HCl) fosfor, kalium och koppar + mullhalt på varje prov
Jordart Precision:
                      se Precision Bas + jordart på vart annat prov

  

        
Efter att du fått tillbaka dina svar från analysen hjälper vi dig gärna med att tolka resultatet för att ge dig bästa rekommendationer om gödnings- och kalkningsbehov.
Kontakta din säljare om du har frågor eller kontakta produktansvarige:
 
Försäljningsansvar Markkartering
Mikael Eklöf
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>