Växtnäring

 
 
 
 
 
 

 
 

Nedan presenteras de gödningsartiklar som vi säljer och vad de lämpligen används till. Vill du ha råd så ring din säljare så hjälper vi dig vad som är bäst för just dina marker och grödor

 
KALKSALPETER (YARALIVA):
Kalksalpeter innehåller nästan enbart nitratkväve och har därför en betydligt säkrare och snabbare effekt än andra kvävegödselmedel.
AXAN (YARABELA):
Axan är ett kvävegödselmedel med måttligt svavelhalt. Svavelinnehållet är anpassat för behovet i stråsäd och vall.
SULFAN (YARABELA):
Sulfan är en kväveproduktmed högt svavelinnehåll anpassat till oljeväxter. I vall passar Sulfan då P och K tillförs med annan gödning eller stallgödsel.
NS 27-4:
Import NS från Achema eller Anwill med måttlig svavelhalt anpassad för spannmåls- och vallodling
 
YARAMILA RAPS 17-5-10:
Ett P- och K-starkt gödselmedel speciellt anpassat för oljeväxter och kål. Innehåller extra mycket svavel och bor samt en mindre mängd magnesium.
YARAMILA 21-3-10:
Passar till spannmål och vall på jordar med lågt kaliuminnehåll.
YARAMILA 20-5-10:
Passar till spannmål och vall på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.
YARAMILA 22-6-6:
Bra som startgiva på jordar med lågt fosforinnehåll och relativt lågt kaliuminnehåll.
YARAMILA 24-4-5:
Ett gödselmedel för jordar i fosfor- och kaliumklass III. Tillför lika mycket kalium och fosfor som förs bort med spannmålsskörden.
YARAMILA 26-3-5:
En kvävestark produkt för jordar med relativt högt kalium- och fosforinnehåll.
YARAMILA 22-0-12:
Ett NK-gödselmedel med balanserad svavelhalt. Används till återväxtgödsling i vall samt till spannmål och förstaskörd i vall då fosfor inte behövs.
YARAMILA HÖST NPK 8-10.5-20 Mn:
Avsedd för gödsling i samband med etablering av höstsäd.
 
YARAMILA PROMAGNA 8-5-19:
Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med måttligt kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri.
YARAMILA PROMAGNA 11-5-18:
Används till grundgödsling av potatis och grönsaker med större kvävebehov. Produkten innehåller mikro och är klorfri.
 
PK 11-21:
PK-gödselmedel för höstgödsling av höstsäd på jordar med kaliumbehov samt för gödsling av baljväxter.
MAP NP 12-23:
Fosforgödselmedel för höstgödsling vid sådd av stråsäd på jordar med relativt högt kaliuminnehåll.
P20:
Fosforgödselmedel för jordar med lågt fosforinnehåll och relativt högt kaliuminnehåll.
KALISALT K50:
Kaliumklorid med 50% kaliuminnehåll för kaliumgödsling främst till vall.
POLYSULPHATE:
Är klorfattig och anpassad för potatis och grönsaker. Innehåller kalium, svavel, magnesium och även kalcium. KRAV-godkänt gödselmedel.
PATENTKALI K25:
Ett kaliumgödselmedel innehållande 25% kalium, 6% magnesium och 18% svavel. Patentkali är ett specialgödselmedel för klorkänsliga grödor som potatis, frukt, grönsaker. Kallas också kalimagnesia. KRAV-godkänt gödselmedel.

KALIUMSULFAT:

Ett klorfattigt kaliumgödselmedel innehållande 41,5% kalium, 0,7% magnesium och 18% svavel. KRAV-godkänt gödselmedel.

KIESERIT:
Magnesium- och svavelhaltigt gödselmedel för jordar med lågt magnesiumtal. Ger en snabb effekt och kan användas till alla grödor. KRAV-godkänt gödselmedel.
 
EKOVÄX 9-4-0:
KRAV-godkänt gödselmedel för ekologisk produktion av spannmål
EKOVÄX 8-3-5-3:
KRAV-godkänt gödselmedel för ekologisk produktion av spannmål och oljeväxter.
EKOVÄX 6-3-8-5S:
KRAV-godkänt gödselmedel för ekologisk produktion av potatis
(mer exakt innehåll se under fliken: gödning)
Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>