Energiprodukter

 

Beställning sker via våra säljare och leveransen sker direkt till dig som kund. 
Alternativet att även avhämtas på lagret i Vara eller Tråvad

Snabba leveranser!

 

Följande produkter finns att tillgå:

 

Diesel ofärgad 5% RME

Diesel ofärgad B0

Eldningsolja E10 (sommar)

Eldningsolja E32 (vinter)

Diesel Bio HVO (finns i mån av tillgång)

Adblue STARTA   25 á L / 210 L fat/ 1000 L container

 

Vägsalt:

Magnesiumklorid   pall 1 000 kg (25 á kg) / 1 000 kg StorSäck

Gatu/issalt/tösalt   pall 1 000kg (25 á kg)

 

Bränslepellets   pall 832 kg (16 kg á) / 650 kg StorSäck

 

Smörjoljor läs under fliken "säkerhetsdatablad"

 

Snabba leveranser! Ring din säljare alt. till produktansvarige:

 

 
 
 
 
 
 

 

Försäljningsansvarig Energi

0512-300 465

Camille Maamari

Varaslättens Lagerhus • Lagerhusgatan 4 • 534 31 Vara • info@varalagerhus.se • Tel. 0512 - 300 450 orgnr: 768400-2053
Kontaktsidan >>